Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda – Hort

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda – Hort

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3014 Hort, Iskola út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi és jogszabályi előírások alapján,az óvoda helyi sajátosságai,pedagógiai programja,a munkaköri leírás, illetve az óvodavezető irányítása szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• fejlesztő pedagógus képesítés,
Elvárt kompetenciák:

• Szakmai elhivatottság, jó kommunikációs képesség, empátia, tolerancia, kreativitás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai végzettséget igazoló okirat, szakmai önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda – Hort címére történő megküldésével (3014 Hort, Iskola út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50-491/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Fabu Anna Márta részére a hortovi@intellimail.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.