Kedvezményezett neve:

konzorciumvezető: Gyöngyösi Kolping Család

hivatalos képviselő: László Ferenc

konzorciumi tag: Gyöngyösi Oktatásért és Kultúráért Alapítvány

hivatalos képviselő: Fülöp Henrik

konzorciumi tag: Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

hivatalos képviselő: Dudás Tamás

A konzorciumi partnereinkkel sikeresen pályáztunk az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent Nők a családban és a munkahelyen tárgyú felhívásra, amelynek során az „Gyöngyösi Család és KarrierPont” (EFOP-1.2.9-17-2017-00123) című projekt megvalósításához bruttó 195 804 988 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A program stratégiai és egyben közvetlen célja egy olyan fenntartható Nőközpont létrehozása, amely tartós választ kínál az ellátandó földrajzi terület és az ott élő nők, családok és közösségek életének kihívásaira.

A Nőközpont célja, hogy a nők megerősítésével, női szerepeik harmonizálásának segítésével, munkához jutásuk, munkában maradásuk, vállalkozás indításuk segítésével jobb, egészségesebb, boldogabb életet tudjanak biztosítani családjuknak és gyermekeiknek, és kiegyensúlyozottságuk, tudatosságuk, megnövekedett önbizalmuk révén határozottabban tudjanak szerepet vállalni közösségeikben, jövőképpel tudják felruházni, harmonizálni tudják azokat is.

A Nőközpont információkat, szakmai képzéseket, munkaerőpiaci és egyéb – mentális és lelki/spirituális – segítő szolgáltatásokat biztosít a vállalt fejlesztési területen élő különféle hátterű (alacsony képzettségű, roma, szakmával nem rendelkező, pályakezdő, gyermekvállalás után visszatérni szándékozó, többgyermekes, egyedülálló, 40 év feletti és nyugdíj előtt álló) nők számára. Szakmai szolgáltatásaival segíti a munkaadók befogadó szemléletét és atipikus foglalkoztatási gyakorlatait, a nőket képessé teszi vállalkozás indítására, önfoglalkoztatásra, munkáltatóvá válásra.

A Nőközpont hozzájárul a területen élő nők, családok életminőségének javításához, hozzájárul a terület fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődéséhez.

A projekt hosszú távú célja:

A projekt eredményeként létrejött a Gyöngyösi Család és KarrierPONT, valamint a hozzá szervesen kapcsolódó együttműködések révén biztosítottá válik a nők atipikus foglalkoztatásának elterjedése, színvonalának javítása.
Fontos településpolitikai célja a projektnek, hogy helyben valósulnak meg a különböző szolgáltatások, képzések, programok, a munkaadók és munkavállalók közötti együttműködések, ezáltal is erősítve a helyi társadalom kohézióját, amely jelentősen hozzájárulhat a települések népességmegtartó erejének növeléséhez. A projekt célja továbbá, hogy egy, a megyehatárokon átívelő – és a későbbiekben országos mintaként is használható – szakmai együttműködési programot hozzon létre és valósítson meg.

A projekt célcsoportja:

A konstrukció célcsoportját az aktív korú női munkavállalók alkotják, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre. A hátrányos helyzetű nők kiszolgáltatottságuk, rászorultságuk, információ hiányuk és egyéb okok miatt nem tudnak olyan szinten bekapcsolódni a közéletbe, mint azt az őket érintő problémák igényelnék, és nem képesek saját sorsuk alakításában sem hatékonyan részt venni. A projekt célcsoportja a teljes városi lakosság nehezebb társadalmi és gazdasági helyzetben lévő női lakóiból tevődik össze: Gyes-en lévő anyukák, munkanélküli, munkakereső nők, a munka világába visszatérő nők, leszázalékolt, de aktív nőkkisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozóakiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása. Ezen nők mellett bevonásra kerülnek családtagjaik, iskolás gyermekek, a férjek, apák is.