Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda, Bölcsőde és Konyha

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda, Bölcsőde és Konyha
Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3346 Bélapátfalva, Táncsics Mihály utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a helyi Pedagógiai program és az óvoda Alapító okirata alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus képesítés,
• Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű Kommunikáció, együttműködési készség, terhelhetőség, csapatszellem,
• Jó szintű IKT tudás és gyakorlat,
Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikáció, együttműködési készség
• Kiváló szintű IKT tudás és gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Képesítési előírások igazolására az iskolai végzettséget tanúsító okmány másolata
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Szakmai önéletrajz, motivációs levél
• Adatvédelmi nyilatkozat (a pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásával kapcsolatban)
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Krisztina nyújt, a 06304331240 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda, Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (3346 Bélapátfalva, Táncsics Mihály utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/1-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
vagy
• Elektronikus úton Barta Krisztina részére a belapatovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok nyomán a pályázók meghallgatása szakmai interjú keretében 2020. augusztus 4-én. Az állás betöltésére vonatkozóan döntés 2020. augusztus 6-án, melyről a pályázók értesítése telefonon vagy email-ben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Bélapátfalva Város honlapja – 2020. július 14.
Bükkszentmárton Község hirdetőtáblája – 2020. július 14.
Mónosbél Község hirdetőtáblája – 2020. július 14.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.