Hely: Petőfibánya

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 3 órás

A munkavégzés helye: Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

SNI gyermekek pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs fejlesztése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, gyógypedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes önéletrajz

• erkölcsi bizonyítvány

• végzettségeket és esetleges előzetes munkatapasztalatot igazoló dokumentumok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Martinkovics Sándorné nyújt, a 0637387361 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:


• Elektronikus úton Martinkovics Sándorné részére a minimanoovi@petofibanya.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Beérkezés után azonnali döntéshozatal. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat visszavonására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Petőfibánya Honlap – 2019. január 17.

• Petőfibánya Önkormányzat faliújság – 2019. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szakértői vélemények beérkeztével lehetséges magasabb óraszámú alkalmazás.