Hely: Átány

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3371 Átány, Bem út 22-26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés a helyi pedagógiai programban megfogalmazottak betartásával

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Óvodapedagógus,

• Szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• büntetlen előélet, magyar állampolgár, cselekvőképesség

• A munkahelyre érkezés bármely időpontban

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel nevelésben szerzett tap – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,


Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű megbízhatóság, önálló munkavégzés, együttműködési készség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes önéletrajz, hatósági erkölcsi bizonyítvány, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczházi Hajnalka nyújt, a 303406552 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Átányi Óvoda címére történő megküldésével (3371 Átány, Bem út 22-26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁÓ-31/1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

• Személyesen: Laczházi Hajnalka, Heves megye, 3371 Átány, Bem út 22-26 út 22.-26. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 8.