A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3023 Petőfibánya, Iskola utca 3/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek nevelése, fejlesztése és az ezzel kapcsolatos dokumentáció vezetése a hatályos jogszabályok és a helyi pedagógiai program szellemének megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,

• óvodapedagógus – 1 év alatti szakmai tapasztalat,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• gyógypedagógus,


Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű gyermekszeretet, tolerancia,

• Kiváló szintű Kommunikációs készség,

• Jó szintű kreatív, kollektiv munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes önéletrajz

• motivációs levél

• végzettségeket és estleges előzetes munkatapasztalatot igazoló dokumentumok fénymásolata

• erkölcsi bizonyítvány

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárásban személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Martinkovics Sándorné nyújt, a 0637387361 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:


• Elektronikus úton Martinkovics Sándorné részére a minimanoovi@petofibanya.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezésket követően – azonnal – a személyes interjúról és az eredményességről az óvoda vezetése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Petőfibánya Honlap – 2019. január 17.

• Petőfibánya Önkormányzat faliújság – 2019. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályakezdők (nyelvvizsga nélkül is) jelentkezését is várjuk. Szolgálati lakást a próbaidő leteltével tudunk biztosítani. 4 hónap próbaidő