Iskolaérettség - Gyöngyösi Család és KarrierPont

A szülők egy csoportja alig van túl az iskolakezdésen, másik csoportja már azon gondolkodik, hogy gyermeke, aki év közben tölti be 6. életévét, jövőre menjen vagy ne menjen iskolába? Nehéz a döntés, sok a kérdés, és még több a különböző szemléletű válasz.

Mitől lesz iskolaérett egy gyermek?

Az iskolaérettség összetett fogalom – a gyermek iskolaérettsége a fizikai és pszichikai alkalmasságon belül több tényezőből tevődik össze. Azonban nemcsak maga a fogalom összetett, de az alkalmassághoz vezető út is. Az iskolaérettség egyrészt egy belső érési folyamat eredménye.

Az iskolaalkalmasság fizikai kritériumai közül legfontosabb a testi fejlettség, erre az életkorra jellemző átlagos magassággal és testsúllyal kell a gyermeknek rendelkeznie. Megfigyelhető az alakváltozás, illetve megkezdődik a fogváltás. Roppant fontos a jó egészségi állapot és a kellő fizikai erőnlét. Fontos továbbá, hogy a kézdominancia kialakuljon.

A pszichés kritériumok tekintetében az iskolába készülő gyermekre a következők jellemzők: környezete felé érdeklődést, nyitottságot mutat. Egyre jobban fejlődik érzékelése, észlelése. Megjelenik a szándékos emlékezés és figyelem, gondolkodásában kezd kialakulni az elemi fogalmi gondolkodás. Képes folyamatosan, érthetően, tisztán beszélni, és természetesen türelmesen végighallgatja, ha más beszél. Fontos, hogy az iskolába készülő gyermek rendelkezzen elemi ismeretekkel önmagáról, környezetéről, illetve legyenek elemi mennyiségi ismeretei.

Szociális szempontból aktívan együtt kell működnie kortársaival és a felnőttekkel. Ehhez elengedhetetlen, hogy tudjon szabályokhoz alkalmazkodni, legyen szabálytudata. Egy iskolaalkalmas gyermeknek nem okoz problémát az önfegyelem gyakorlása, illetve feladattudata és fejlett szintre jutott.

Mit mond a törvény?

Az új köznevelési törvény alapján a gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben. Az iskolaérettséget alapesetben az óvoda igazolja, amennyiben azonban kétség merülne fel ebben a kérdésben, nevelési tanácsadáson, illetve sajátos nevelési igényű gyermekeknél a szakértői és rehabilitációs bizottság általi vizsgálaton kell részt venni. Ha azonban a tanácsadó úgy ítéli meg, a gyermeknek mindenképpen meg kell kezdenie a tanulmányait valamely közoktatási intézményben, akár a szülő akarata ellenére is.

Az új köznevelési törvény alapján viszont a gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben. Az iskolaérettséget alapesetben az óvoda igazolja, amennyiben azonban kétség merülne fel ebben a kérdésben, nevelési tanácsadáson, illetve sajátos nevelési igényű gyermekeknél a szakértői és rehabilitációs bizottság általi vizsgálaton kell részt venni. Ha azonban a tanácsadó úgy ítéli meg, a gyermeknek mindenképpen meg kell kezdenie a tanulmányait valamely közoktatási intézményben, akár a szülő akarata ellenére is.

Az a gyermek, akinél azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig maradhat az óvodában, és ezt követően válik tankötelessé. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek 6 éves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.