Apc Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Apc Községi Önkormányzat
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Gondnok-takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3032 Apc, Petőfi Sándor út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár intézménye épületének folyamatos gondnoki és takarítói feladatainak ellátása, a státuszhoz kapcsolt munkaköri leírásnak megfelelően. Jellemzően karbantartások, rekonstrukciók elvégzése, valamint napi szintű, az intézmény egészére kiterjedő takarítói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Szakmunkásképző intézet,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Középfokú képesítés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Önéletrajz, Hatósági erkölcsi bizonyítvány, Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász István Polgármester nyújt, a 20/495-45-28 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Apc Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3032 Apc, Erzsébet Tér 01. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Apc/314-9/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Gondnok-takarító.
és
• Elektronikus úton Juhász István Polgármester részére a polgarmester@apc.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Juhász István Polgármester, Heves megye, 3032 Apc, Erzsébet Tér 01. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (II. 27.) önk. határozatában kapott felhatalmazás alapján a pályázati eljárás teljes körű lebonyolításával kapcsolatos jogkör gyakorlója Juhász István Polgármester.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.apc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.