Szúcsi Zöldliget Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szúcsi Zöldliget Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3341 Szúcs, Kossuth Lajos út 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus feladatok ellátása különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, illetve a 363/2012. (XII.17.) Kormányrendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, Óvodapedagógus,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
• Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• Fényképes szakmai önéletrajz,
• A Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat részeként benyújtott dokumentumokat az eljárásban résztvevők megismerhessék,
• A Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Joó- Kovács Anita nyújt, a 06-36/585-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szúcsi Zöldliget Óvoda címére történő megküldésével (3341 Egercsehi, Egri út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/ 27- 4/ 2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Személyesen: Dr. Joó- Kovács Anita, Heves megye, 3341 Egercsehi, Egri út 8. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, a pályázatokat az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal nevére és címére (3341 Egercsehi, Egri út 8.) küldjék meg. Továbbá kérjük, hogy tüntessék fel a borítékon a pályázati azonosítószámot: Sz/27- 4/ 2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. Pályakezdők jelentkezését is szívesen várjuk, illetve a főiskola utolsó évfolyamán tanulók jelentkezését is elfogadjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.