Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.

Ellátandó feladatok:

A Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Gyöngyössolymos település képviselő-testületi ülésinek előkészítése, a döntések végrehajtása, valamint a hatósági munka végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy igazgatás-szervezői képesítés,
• Jegyzői munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Közigazgatási szakvizsga,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A végzettséget igazoló okirat másolata
• Szakmai gyakorlat meglétét igazoló okirat másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• Nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról
• Motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Asztalos Miklós nyújt, a 37/370-389 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1348-5/2020 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
• Személyesen: Asztalos Miklós , Heves megye, 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.