Család szerepe - Gyöngyösi Család és KarrierPont

Évszázadok telnek-múlnak, van ami mégsem változik a társadalomban. A feltétel nélküli szeretet, a biztonság, az otthon fogalmát mai napig a családhoz társítjuk. Ha a gyermek érzelmi, mentális fejlődését tekintjük, a család szerepe a 21. században is mérvadó. A generációk közötti kommunikáció viszont egyre nagyobb problémát jelent ebben a rohanó világban.

A családmodell, az életkörülmények mind befolyásoló tényezők a személyiség kialakulásában. Egy kiegyensúlyozott családi háttér biztosítja a gyermek megfelelő értékrendjének, gondolkodásmódjának, viselkedésmintáinak kialakulását. Nem csak anyagi, de érzelmi biztonságot is nyújt.

A család szerepe a 21. században egyre inkább a megfelelő kommunikáció tanítása, gyakorlása. Virtuális világunkban minden eddiginél fontosabb, hogy a szülők a személyes kommunikációt helyezzék előtérbe. Ha a családtagok között működik a kommunikáció, az sok felesleges konfliktust zár ki. Alapjaiban véve a család szerepe a 21. században sokat változott az időhiány és túlterheltség miatt.

Nem tagadhatjuk, hogy a családnak különleges szerepe van a társadalmi viszonyok újratermelésében, hiszen generációkon keresztül örökíti át értékeit, normáit, viselkedési szabályait. Az pedig, hogy az embereknek a család fontosabb a munkánál vagy az egyéb társas kapcsolatoknál, több hazai demográfiai és szociológiai felmérésből is kiderült. Ezt nemcsak a házasságban élők, hanem az egyedülállóak is alátámasztották.

Átalakulóban a hagyományos családmodell

A hagyományos modell szerint a család, a legkisebb társadalmi egység anyából, apából és legalább egy gyermekből áll. „Az apa a kenyérkereső és az anya otthon főz, takarít és felelős a gyermeknevelésért.” – szól a jól ismert sztereotípia. A család szó együtt élő felnőttek (apa, anya) és gyermek(ek) képét idézi fel: az egygyermekes kiscsaládét, a több gyereket nevelő nagycsaládét, s a szülőpár egyik tagját nélkülöző csonka családét. Napjainkban egyre több a mozaikcsalád, amelybe a szülők vérrokoni viszonyban nem lévő gyermekeket hoznak előző kapcsolataikból új partnerviszonyaikba.

A család, mint szervezet, összetett kapcsolatokra épül: a nő kapcsolatai például feleség-férj, anya-gyermek feladatokat, szerepeket és elvárásokat foglal magába. A nő kiteljesedéséhez hozzátartozik az anyaság, a férfiéhoz az apaság felelőssége.

A család meghatározza értékrendünket, erkölcsi normáinkat, világfelfogásunkat. Egész kultúránkat is befolyásolja a gyermekkorban kapott minta. A család azonban nem csak minta, hanem felnevelő és őriző közeg, menedék, gazdasági és fogyasztói közösség, s legfőképpen az élet továbbadója-már akkor, ha (jól) működik.

Egy nemzet fennmaradásának kulcsa a család. Az neveli, védi, tanítja a felnövekvő nemzedéket, valamint az teszi értelmessé, fontossá a szülők, a felnőttek munkáját. A család a lehetséges legjobb életforma. Sok gyermeket nevelni a terhek ellenére is jó dolog. Akinek megadatik így élni, aki nem fosztja meg magát tudatosan annak összes örömétől, az megtapasztalhatja, hogy együtt ünnepelni, játszani vagy csupán beszélgetni is a család keretein belül milyen csodálatos dolog. Ilyenkor az ember elfelejti a munkahely, az élet más problémáit, feloldódik a játékban, beszélgetésben, a gondokat is könnyebb e közösségben megoldani.

Nos, bármelyik korszakban élünk a család szerepe az ember életében a legfontosabb tényező volt, van, és lesz is a jövőben.

Szeretettel várjuk „Családbarát” szolgáltatásainkon, tanácsadásainkon, ingyenes képzéseinken!

Gyöngyösi Család és KarrierPont
Gyöngyösi Oktatási és Kulturális Alapítvány

Telefon: +36 (37) 301 649 | E-mail: hevesmegye@gyoka.hu | Facebook

3200 Gyöngyös, Török Ignác u. 1.
3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1.