Egri Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3351 Verpelét, Ifjúság út 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaköri leírásában foglaltak szerint. Az intézmény alsó tagozatában testnevelés, környezet órák tartása, illetve délután napközis foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, pedagógus végzettség, tanító szakképzettség,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• erkölcsi bizonyítvány
• végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
• szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kriston-Köműves Zita nyújt, a 36-559-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3351 Verpelét, Ifjúság út 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00038-69/2020 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.
vagy
• Elektronikus úton Kriston-Köműves Zita részére a info@verpelet.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Kriston-Köműves Zita, Heves megye, 3351 Verpelét, Ifjúság út 34. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján az Egri Tankerületi Központ igazgatója dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.