Ösztöndíj - Gyöngyösi Család és KarrierPont

Gyöngyös Város Önkormányzata pályázatot ír ki szociálisan rászoruló gyöngyösi fiatalok pénzügyi támogatása céljából, a településhez történő kötődés erősítése, a helyi munkaerőpiac szervezésének segítése, a tanulmányi költségek enyhítése érdekében.

Pályázati feltételek:

gyöngyösi lakóhellyel, vagy ennek hiányában gyöngyösi tartózkodási hellyel rendelkezik;

35. életévét a pályázat benyújtásának évében nem töltötte be;

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét,

ÉS

az alábbi BA vagy MSc képzéseken nappali vagy levelező munkarendben tanulmányokat folytat, vagy felvételi jelentkezését ide nyújtotta be:

az Eszterházy Károly Egyetem Károly Róbert Campus pénzügy és számvitel, kereskedelem és marketing, gazdálkodás és menedzsment, vagy ezekkel egyenértékű képzésére;

bármely hazai felsőoktatási intézmény előnyben részesített műszaki alap- vagy mesterképzésére (építészmérnöki, építőmérnöki, villamosmérnöki, közlekedésmérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai, energetikai, környezetmérnöki vagy ezzel egyenértékű képzés.);

védőnői képzésre;

egyéb, az Önkormányzat aktuális foglalkoztatási helyzete alapján szükségesnek minősülő képzésre.

Az ösztöndíj mértéke: 40.000,- Ft/hó

Az ösztöndíj a jogosultsági feltételek folyamatos fennállása esetén BA képzés esetén összesen legfeljebb 6 félévre, MSc képzés esetén összesen legfeljebb 4 félévre folyósítható. Az ösztöndíj tanulmányi félévenkénti 5 havi összege egyösszegben kerül folyósításra.

A pályázatokat 2019. augusztus 1-jétől lehet benyújtani.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázatok elbírálásának várható ideje: 2019. szeptember 30.

További részletes felvilágosítás kérhető:

dr. Lakatos Rozália személyügyi referens
Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Iroda
3200 Gyöngyös, Fő tér 13. (3. emelet/101. a.)
Tel: 37/510-378; E-mail: lakatos.rozalia@gyongyosph.hu


A pályázati formanyomtatvány a fenti címen személyesen átvehető, vagy Gyöngyös Város honlapjáról letölthető (http://www.gyongyos.hu/palyazatok-beszerzesek/palyazatok).

Kapcsolódó dokumentumok