Gyermekkertész Óvoda Kompalt Nagyút

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kompolt – Nagyút Gyermekkertész Óvoda Nagyúti Tagintézménye

tagintézmény vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3357 Nagyút, Szabadság tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvénynek megfelelve az intézmény szakszerű és törvényes működtetése ( a tagóvoda vezetői munkaköri leírásnak megfelelve) továbbá az óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkérését igazoló postai feladószelvény másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majdán Katalin nyújt, a +36304197631 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Gyermekkertész Óvoda Kompalt Nagyút címére történő megküldésével (3356 Kompolt, Kölcsey út 1. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2020/22 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
• Elektronikus úton Majdán Katalin részére a kerteszovikompolt@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Majdán Katalin, Heves megye, 3356 Kompolt, Kölcsey út 1. A .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.