Heves
Benedek Elek Hagyományörző és Természetbarát Óvoda – Hort

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Benedek Elek Hagyományörző és Természetbarát Óvoda – Hort

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3014 Hort, Iskola út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munkakörrel járó feladatok elvégzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, Óvodapedagógus,
• óvodapedagógusi – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• óvodapedagógusi végzettséget igazoló diploma másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, előző munkahelyi igazolások
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Benedek Elek Hagyományörző és Természetbarát Óvoda – Hort címére történő megküldésével (3014 Hort, Iskola út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23-226/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Kerekné Aradi Tünde részére a hortovi@intellimail.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Hort Nagyközség Honlapja – 2019. március 25.
Oktatási és Művelődési Közlöny – 2019. március 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.