Munkavégzés helye: Hatvan

Hatvani Polgármester Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Hatvani Polgármester Hivatal

Környezetvédelmi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1.számú melléklete 26. pontja I. besorolási osztályában előírt képzettségek. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat környezetvédelmi programjának előkészítése. A településüzemeltetési feladatokban történő közreműködés. Közterületen rágcsáló irtás és szúnyoggyérítési munkálatok, állati hulladék összegyűjtésének, ártalmatlanításának a koordinálása, veszélyes hulladékgyűjtési és parlagfű-mentesítési akciónapok szervezése. Szakterületét érintően pályázatokban való közreműködés. Szakterületét érintő adatszolgáltatásokban, lakossági tájékoztatásokban való közreműködés. Vízmintavételezési, monitoringozási feladatok koordinálása. A határidők és költségkeret betartásának figyelemmel kísérése. Együttműködés és folyamatos kapcsolattartása a partnerekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• környezetvédelmi ügyintéző – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• Közigazgatási alap- szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes, szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.)Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján előírt kötelezően kitöltendő. Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásáról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Polgármester Hivatal címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6534-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Környezetvédelmi ügyintéző.
• Elektronikus úton dr. Kovács Éva részére a jegyzo@hatvan.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Fejes Zsuzsanna, Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hatvan.hu – 2020. március 17.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hatvan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.