Tarnamenti-Szociális Központ Kál

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tarnamenti-Szociális Központ Kál

ápolónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3350 Kál, Fő út felső út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Idősek egészségügyi állapotának figyelemmel kísérése, Gondozási, ápolási feladatok ellátása, Dokumentáció vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, Ápolónői végzettség,
• 1 év gyakorlat előnyt jelent – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• ápolónői végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• önéletrajz
• iskolai végzettséget, képesítést igazoló okíratok másolása
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás annak megkéréséről
• hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatát a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Józsefné nyújt, a 06305375787 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Tarnamenti-Szociális Központ Kál címére történő megküldésével (3350 Kál, Fő út felső út 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ápolónő.
• Elektronikus úton Molnár Józsefné részére a mnepiri@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.