A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóügyi feladatok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendeletek alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés. A gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjármű adóval kapcsolatos feladatok ügyintézése. Talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés. Adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása, adó- és értékbizonyítványok készítése. ASP adó szakrendszer működtetése. Igazgatási feladatok: ipari-kereskedelmi, szálláshely igazgatási feladatok, lakcím, közterület nyilvántartási feladatok, ASP ipar-kereskedelem szakrendszer működtetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,

• Közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36304773930 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IM/1422-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi-igazgatási előadó.

• Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.bukkszenterzsebet.hu – 2018. november 7.

• www.istenmezeje.hu – 2018. november 7.