Apasági szabadság - Gyöngyösi Család és KarrierPont
  • kötelezően biztosítandó, legalább tíz napos apasági szabadság a betegszabadsággal megegyező bérezéssel
  • kötelezően biztosítandó, évi két hónap át nem ruházható szülői szabadság
  • kötelezően biztosítandó, évi öt nap gondozói szabadság
  • rugalmas munkarend, többek között távmunka lehetősége

Az új szabályok a családok és gyerekek érdekeit szolgálják, és segítik a nemek közti egyenlőséget ©AP Images/European Union-EP

A képviselők támogatták az apasági és az át nem ruházható szülői szabadságra vonatkozó új szabályokat.

A tagállamok szakminisztereivel informálisan már leegyeztetett, és most 490 szavazattal, 82 ellenszavazat és 48 tartózkodás mellett elfogadott új jogszabály a szabadságra vonatkozó minimumszinteket állapít meg a magánélet és a munka egyensúlyának megteremtése jegyében. A szabályzás emellett megerősíti az apa, vagy vele egyenrangú társszülő szerepét a családban. Mindez kedvező a gyerekek és a családi élet szempontjából, elősegíti a nemek közötti egyenlőséget, és tükrözi a társadalomban végbemenő változást.

Apasági, szülői és gondozói szabadság

  • Minden apának vagy vele egyenrangú társszülőnek (ahol a nemzeti szabályzás ilyet meghatároz) joga van legalább tíz munkanapig tartó apasági szabadságra gyermeke születésének, örökbefogadásának időszakában, vagy halvaszületés esetén. Ezalatt az időszak alatt a betegszabadság idején járó bért kell kapnia.
  • A képviselők két hónapnyi, át nem ruházható és fizetett szülői szabadsággal is kiegészítették a jogszabályt. A szülői szabadság alanyi jogon (vagyis mindkét szülőnek) jár, így lehetővé teszi a gyermekgondozási feladatok kiegyensúlyozottabb elosztását a családban.
  • A tagállamok határozzák meg a minimum szülői szabadság ideje alatt járó bér vagy juttatás megfelelő mértékét. A szülői szabadság rendszerint bevételkieséssel jár a család számára, ezért a tagállamoknak úgy kell megállapítani a szabadság ideje alatt járó bér vagy juttatás mértékét, hogy a jobban kereső szülőnek (aki gyakran a férfi) is módja legyen élni a szabadsághoz való jogával.
  • A tagállamoknak a rokonukat személyesen gondozó, vagy a velük egy háztartásban élő, súlyosan beteg, vagy életkorából fakadóan gondozásra szoruló személyt ellátó munkaerő számára évente öt nap gondozói szabadságot kell adni.

Rugalmas munka

A dolgozó szülők és gondozók kérhetik, hogy rugalmas munkarend szerint, például távmunkában dolgozhassanak. A kérelmek elbírálásakor a munkaadónak nem pusztán saját erőforrásait és működési kapacitását kell mérlegelnie, hanem a fogyatékkal élő, vagy tartósan beteg gyermek szülei, vagy az egyedülálló szülők esetében felmerülő sajátos igényeket is.

A néppárti jelentéstevők szerint:

„Az irányelv lépést tesz a nemek közötti egyenlőség és az egyenlőbb felelősségelosztás felé. A nők az egyenlőtlenség kárvallottjaiként alacsonyabb fizetést és nyugdíjat kapnak. Most segítünk abban, hogy a munkapiacra visszalépve kiaknázhassák a bennük rejlő potenciált, míg az apáknak nagyobb szerep jut a gyermeknevelésben. Az irányelv az idősebb generációt gondozó családtagokat is segíti. Vagyis jó a férfiaknak, nőknek, családoknak és a gazdaságnak is.”

A következő lépések

Az irányelv az Unió hivatalos lapjában történő megjelenését követő huszadik napon lép hatályba. A tagállamoknak három éven belül kell átültetniük saját jogrendjükbe.