Tarnaleleszi Általános Művelődési Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján
pályázatot hirdet
Tarnaleleszi Általános Művelődési Központ

3 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• pályakezdő is lehet – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű toleráns, gyermekszerető, rugalmas, terhelhető,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• végzettséget igazoló okmányok másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ivádyné Csirmaz Ágnes nyújt, a +36306751502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Tarnaleleszi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Ivádyné Csirmaz Ágnes részére a ovilelesz@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.