Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Szülészet-nőgyógyászati osztály

szülésznő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szülésznői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, Szülésznő,
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• Érvényes működési engedély
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról az elbírálásban résztvevők részére
• Végzettséget igazoló okiratok másolatai
• Részletes szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Petikné Nagy Andrea részére a apolasvezeto@askhatvan.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.