Tiszanánai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tiszanánai Polgármesteri Hivatal jegyzője

szociális és igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3385 Tiszanána, Fő út 108/1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Szociális feladatkör. Foglalkoztáspolitikai munkavédelmi és munkaügyi feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális ügyek teljes körű intézése. Szociális étkeztetéssel és házi szociális gondozással kapcsolatos teljes körű ügyintézés. Esélyegyenlőségi feladatok ellátása. Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. rendelkezései az irányadóak. az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kikérését igazoló irat. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásban részvevők megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Joó István nyújt, a 06309632345 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Tiszanánai Polgármesteri Hivatal jegyzője címére történő megküldésével (3385 Tiszanána, Fő út 108/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TN/3194-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: szociális és igazgatási ügyintéző.
• Személyesen: Dr. Joó István , Heves megye, 3385 Tiszanána, Fő út 108/1. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tiszanána Község Polgármesterének egyetértésével a jegyző választja ki a nyertes pályázót, vagy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A pályázat eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

6 hónap próbaidő vállalása.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.