A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3273 Halmajugra, Béke út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény területén működő főzőkonyha és az ott történő főzési tevékenység irányítása,koordinálása.A konkrét feladatok a munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásából állnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, szakács,

• szakács – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• ECDL

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jerem Róbertné nyújt, a 206211130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szépvölgyi Napköziotthonos Óvoda – Halmajugra címére történő megküldésével (3273 Halmajugra, Béke 26 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/239 , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

• Elektronikus úton Jerem Róbertné részére a jeremr@citromail.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 4.