Margit Kórház Pásztó

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet I. Mozgásszervi rehabilitációs osztály

Rehabilitációs szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mozgásszervi rehabilitációs osztályon szakorvosi feladatok ellátása, szakmai kompetenciájának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján. Összevont osztályos ügyeletben való részvétel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) KSZ rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Egyetem, rehabilitációs szakorvosi képesítés (orvosi rehabilitáció, mozgásszervi rehabilitáció, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás) vagy, ráépített rehabilitációs szakképesítés megszerzése előtt álló szakorvos.
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
Igazolás kamarai tagságról, működési nyilvántartási érvényességéről.
Bérezés megegyezés alapján.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Belgyógyász, reumatológiai, ortopédiai szakképesítés.
Lymphoedema kezelésében való jártasság.
Mozgáselemző tudományos munkában való részvételre nyitottság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, motivációs levél,
Orvosi diploma, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
Önkéntes hozzájárulás személyes adatainak további kezeléséhez, amennyiben szeretné azok megőrzését az elkövetkezendő 1 évben. Nyilatkozat megtalálható: www.pkorhaz.hu/állásajánlatok.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor, főigazgató nyújt, a 06-70-521-17-72 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/120-10/2019., valamint a munkakör megnevezését: Rehabilitációs szakorvos.
Elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a címre, kérjük a tárgyban a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Pásztó Városi Televízió
Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu
Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.05.07.