A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2022. 05. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3300 Eger, Kertész utca 128.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egri Szakképzési Centrum gazdálkodási, pénzügyi-számviteli feladatainak teljes körű ellátása. Ezen belül a költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, jelentések készítése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, előirányzat és azok változásának nyilvántartása-vezetése, támogatások igénylése, elszámolása, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása. Szállító, vevő számlák könyvelése, bank, pénztár könyvelése, készlet és tárgyi eszköz analitikával főkönyvi egyeztetés végzése, havi és éves zárásokban részvétel, banki utalások intézése Electra programban, havi, negyedéves és éves zárásokban részvétel. Adatszolgáltatások előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség/középiskolai végzettség,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• büntetlen előélet, cselekvőképesség

• magyar állampolgárság

• magas szintű problémamegoldó és kommunikációs készség

• önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés

• csapatmunka

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• mérlegképes könyvelői és/vagy felsőfokú végzettség

• költségvetési területen szerzett többéves tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint olyan igazolás, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

• Fényképes, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyuris Sándor gazdasági főigazgató-helyettes/ Kissné Juhász Erika főkönyvelő nyújt, a 06/70/331-13-57, 06/70/641-29-97 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Egri Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3300 Eger, Kertész utca 128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/145-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

• Személyesen: Gyuris Sándor gazdasági főigazgató-helyettes/ Kissné Juhász Erika főkönyvelő, Heves megye, 3300 Eger, Kertész utca 128. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. A gazdasági főigazgató-helyettes felterjesztése alapján, a főigazgató dönt a határozott idejű alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 15.