Munkavégzés helye: Atány

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Átányi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3383 Hevesvezekény, Alkotmány út 2.

Ellátandó feladatok:

Költségvetés, beszámoló, mérlegjelentések készítése, könyvelés, pénzügyi adatszolgáltatások, ASP, KGR használata.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményeinek napi könyvelési feladatainak teljes körű ellátása (vevő, szállító, bank, pénztár, tárgyi eszköz, vegyes könyvelések), banki utalások, zárlati teendők elvégzése, időbeli elhatárolások, ellenőrzések, egyeztetések, adóbevallások, adatszolgáltatások, intézmények közötti kapcsolattartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A Jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a fenntartó önkormányzatok közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó önkormányzatai rendeletei az irányadóak. az irányadók. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és Számviteli feladatkör az irányadók. az irányadók. az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelő,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, Pénzügy, Számvitel,,
• Kincstári szoftverek ismerete (KGR, EBR42, ÖNEGM, ASP) – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
• Részletes, fényképes önéletrajz (Kttv. 5.sz. melléklete szerint), motivációs levél.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítványt megkérte
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
• Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez. Kinevezéskor 4 hónap próbaidő kerül kikötésre
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Joó Bence jegyző nyújt, a 06-36/482-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Átányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-4/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.
• Elektronikus úton Joó Bence jegyző részére a polhivaatany@t-online.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Joó Bence jegyző, Heves megye, 3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc u. 60. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül, a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A benyújtott pályázatokról a jegyző dönt,Hevesvezekény község polgármesterének egyetértésével. Kinevezéskor 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.atany.hu – 2020. március 16.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.