Napközi Otthonos Óvoda – Csány

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Napközi Otthonos Óvoda – Csány

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3015 Csány, Malom út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és a hozzá tartozó rendeletek által meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• óvodapedaógusi pályán szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ECDL
Elvárt kompetenciák:

• Lelkiismeretesség,gyermekközpontú gondolkodás, hagyományőrzés szeretete, rugalmasság ,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló diploma,motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Surányiné Szabó Beáta nyújt, a 06-37/357-020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Napközi Otthonos Óvoda – Csány címére történő megküldésével (3015 Csány, Malom út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 184/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
és
• Elektronikus úton Bohács Ágnes részére a ovicsany@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Surányiné Szabó Beáta, Heves megye, 3015 Csány, Malom út 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Csány község Önkormányzata – 2020. július 16.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.