Tenki Csicsergő Óvoda és Konyha

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tenki Csicsergő Óvoda és Konyha

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3359 Tenk, Szabadság út 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajkai feladatok ellátása, munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Szakmunkásképző intézet, óvodai dajka,
• szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Szakmunkásképző intézet, dajka,
• dajka – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:

• Gyermek szerető, együttműködő, megbízható,
Előnyt jelentő kompetenciák:

• kreatív
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lévai Judit nyújt, a 06202233172 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Tenki Csicsergő Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (3359. Tenk, Szabadság út 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.
vagy
• Elektronikus úton Lévai Judit részére a ovoda@tenk.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Lévai Judit, Heves megye, 3359. Tenk, Szabadság út 18. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.