Pásztó
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3060 Pásztó, Madách utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása, munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• magyar állampolgárság
• büntetlen élőélet
• egészségügyi alkalmasság
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Józsefné nyújt, a 06-32/460-365 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Madách utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13-7/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

paszto.hu – 2019. április 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.