Átányi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján
pályázatot hirdet
Átányi Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3371 Átány, Bem út 22-26 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés a helyi pedagógiai programban megfogalmazottak betartásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, Óvodapedagógus,
• Szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• büntetlen előélet, magyar állampolgár, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel nevelésben szerzett tap – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű megbízhatóság, önálló munkavégzés, együttműködési készség, rugalmasság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes önéletrajz, hatósági erkölcsi bizonyítvány, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczházi Hajnalka nyújt, a 303406552 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Átányi Óvoda címére történő megküldésével (3371 Átány, Bem út 22-26 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁÓ-97/1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
• Személyesen: Laczházi Hajnalka, Heves megye, 3371 Átány, Bem út 22-26 . .
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.