“Aranykapu” Humán Szolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
“Aranykapu” Humán Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, Pétervásárai Járás területe, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munkaeszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség és szakképesítés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• gyermekvédelemben eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• A Pétervásárai Járás helyismerete
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajtosné Lécz Erzsébet nyújt, a 06-36-568-083 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a “Aranykapu” Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (3250 Pétervására, Szent Márton út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 620-6/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.
• Elektronikus úton Lajtosné Lécz Erzsébet részére a aranykapu@petervasara.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Lajtosné Lécz Erzsébet, Heves megye, 3250 Pétervására, Szent Márton út 14. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatására kerül sor, majd ezt követően a munkakörrel kapcsolatos tájékozottság írásbeli felmérésére, a felvételre kerülő személy kiválasztására. 3 hónap próbaidő kerül meghatározásra. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.