Feladatok, juttatások
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Felújítási pályázatok előkészítése
ÉTDR ügyintézés
E-naplóval kapcsolatos feladatok ellátása
Műszaki tervek egyeztetése, ellenőrzése, költségvetés készítés, ellenőrzés.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) belső szabályzatok, továbbá a munkáltatói döntés rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek
Középfokú képesítés
Szakirányú szakközépiskola
TERC költségvetés készítő használatában való jártasság
Kivitelezési és költségvetés tervezési, ellenőrzési gyakorlat
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
Fényképes szakmai önéletrajz
Képesítést igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
További fontos információk
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Tamás nyújt, a 06-1/2252451 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton humánpolitika részére az allas004@budavargmsz.hu E-mail címen keresztül.