A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 95/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62.§-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok belső szabályzatok megnevezése. , valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetem, matematika szakos szakképzettség,

• tanítással eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• német/angol nyelvből nyelvvizsga

• érettségiztetésben, érettségire felkészítésben jártasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palencsárné Kasza Marianna tagintézmény-vezető nyújt, a 06/70/668-80-14 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Egri Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 95/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/612/000002-1/2 , valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos középiskolai tanár.

vagy

• Elektronikus úton Palencsárné Kasza Marianna tagintézmény-vezető részére a kasza.marianna@szleger.hu E-mail címen keresztül
vagy

• Személyesen: Palencsárné Kasza Marianna tagintézmény-vezető, Heves megye, 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 95/A. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az tagintézmény-vezető felterjesztése alapján, a főigazgató dönt a határozatlan idejű alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.