Kapcsolj egyből! – Kézenfekvő a segítség! - Gyöngyösi Oktatásért és Kultúráért Alapítvány

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. „Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése” nevű (EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001) egyik kiemelt projektje 2018. április 26-án rendezte meg nyitó konferenciáját a lelki elsősegély telefonszolgálatok munkatársai és a gyermekvédelmi jelzőrendszer szakemberei számára.

A konferencia hallgatósága olyan témákban informálódhatott, mint az internetes zaklatás, a szakmai továbbképzések, szakterületi fejlesztések és a jelzőrendszeri tagok hatékonyabb együttműködésének lehetőségei. A konferenciát Dr. Grundtner Marcell, a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy a projekt indulása fontos mérföldkő, társadalmilag kiemelt szerepet tölt be, hiszen a projekt a magyar lelki egészség javulását, a kortársbántalmazás, a gyermekbántalmazás, a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem elleni szakszerűbb fellépést, illetve ezek közvetett módon történő mérséklődését szorgalmazza, segíti elő.

Kisgyőri Roland, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Esélyteremtési Főosztályának főosztályvezetője köszöntőjében elmondta, hogy a projekt által fejleszteni kívánt szolgálatok az egyének, a családok és közvetetten az egész társadalom védelmét szolgálják a krízishelyzetbe került emberek segítése révén. Fontos, hogy a társadalom széles köre megismerje a segítségkérés lehetőségeit, a támogató szolgáltatási formákat, ezáltal tovább csökkentve az egyéni kiszolgáltatottságot.

A szakmai előadások Téglásy Kristóf, a projekt szakmai vezetőjének bemutatkozó prezentációjával kezdődtek. Elmondta, az 1,16 milliárd forint költségvetésű projekt egyik fő törekvése a krízis- és lelki elsősegély telefonszolgálatok fejlesztése, amelyet workshopok, regionális konferenciák, országos konferenciák, coaching ülések és szupervíziók, valamint a 21. századi igényeket és elvárásokat kielégítő infokommunikációs fejlesztések által kívánnak megvalósítani. Ennek egyik hangsúlyos eleme a honlap-fejlesztést kiegészítő applikáció fejlesztés.

Ezen túlmenően a projekt a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak, valamint a személyes gondoskodást végző szakembereknek kínál 40 órás képzést, melynek eredményeként mintegy 5.000 fő humán közszolgálati dolgozó és 250 fő pedagógus képzése és érzékenyítése fog megtörténni.

A segítség krízishelyzetben elérhető az alábbi telefonszámokon:

OKIT (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat): +36-80-20-55-20

LESZ (Lelkisegély Szolgálat): 116 – 123