Gyakorlat - Gyöngyösi Család és KarrierPont

Prevenció – Egészségvédelem

 1. A “jó gyakorlat” tulajdonosa, illetve a tulajdonos képviselője: Gyöngyösi Család és KarrierPont – Gyöngyösi Oktatási és Kulturális Alapítvány
 2. Megvalósítás helyszíne (régió, város, utca, intézmény neve) : Észak-kelet Magyarországi régió : 3200 Gyöngyös, Török Ignác u. 1., – 3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1.
  Telefon: +36 (37) 301 649 | E-mail: hevesmegye@gyoka.hu | Facebook
 3. A “jó gyakorlat” alkalmazási területe: A projekttel kapcsolatban lévő óvodák, és iskolák.
 4. A program/programelem készültségi állapota: Kipróbált, óvodai, iskolai munkában bevezetett. Az általunk ismert óvodák, és iskolák évek óta tartanak prevenciós, egészségvédő programokat.
  Jó gyakorlatunk, és segítségünk által a családok több törődést kaphatnak.
 5. A program/programelem tartalmának összefoglalása:

Melyek a bemutatott jó gyakorlat céljai? Azt gondoljuk, hogy csak a rendszeres, a normál mindennapi rutinhoz kapcsolódó, megelőző programok lehetnek eredményesek és járulhatnak hozzá a kedvezőbb iskolai légkör alakulásához, így a tanárok pedagógiai készségének fejlesztése is célunk, hiszen a diákok szocializációjára ők vannak leginkább hatással.

• Egészséges életmód, egészséges személyiség fejlődés
• Mentálhigiéné – lelki egészségvédelem – családi-, baráti és partnerkapcsolatok
• Drogprevenció – káros szenvedélyek megelőzése – egészséges választások erősítése
• Konfliktuskezelés – problémamegoldó képesség fejlesztése –együttműködő, konfliktuskezelési eljárások gyakorlása
• Felkészülés az óvodára, iskolára– döntési, választási képességek fejlesztése a saját személyiség és képességek ismeretében
• Felnőtté válás – felnőtt szerepek, családi élet


 1. Milyen hatások, eredmények várhatók az alkalmazásától? • jelzőrendszer fejlesztése (koraiság, érzékenység, stb.)
  • szakterületi tájékozottság növelése
  • egyéni kezdeményezőkészség fejlesztése a pedagógusok részéről
  • intézményi eszközrendszer feltárása
  • megelőző tevékenységtár gazdagítása
  • beavatkozó tevékenységek összehangolása
  • intézményközi munka fejlesztése
  • korábbi szakmai beavatkozások eredményeinek felhasználása az egyén javára
  • gyermekek nyomon követése a rendszeren belül
  • szakmai visszajelzések erősítése


 1. Családbarát projektünk célja a jó gyakorlaton belül: Fontos, hogy a differenciálást megvalósító, speciális „klubszerű” nevelési- oktatási helyzetekben a pedagógus jó segítője legyen a gyereknek, azaz facilitátor szerepet töltsön be. A foglalkozások integrált tervezésekor a pedagógusnak megfigyelései alapján kell megtalálnia a helyes egyensúlyi arányt, mely a tanári tervezés és a diákok önálló munkaválasztásán alapuló tevékenységet jellemzi. Szükség van a közösségre ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a csoportmunkára a közös tevékenységekre.

Speciális feltételek, amelyekkel a kitűzött célokat elérhetjük:

Személyi feltételek:

 • Megfelelően képzett tanárcsoport

Tárgyi feltételek:

 • Megfelelően kialakított, speciális bútorzattal felszerelt csoportszoba, ahol nem csak tanulásra, hanem tréningek megtartására is lehetőség nyílik.
  Létszám: Csoportonként; 5-10 fő

 1. Mitől tekinthető újszerűnek jó gyakorlat? Projektünk innovatív elemei :
  Az önkéntesség jelentős mértékű bevonása a szabadidős
  tevékenységekbe
 • Kooperatívszervezési technikák, valamint projektmódszer alkalmazásával csoportos tevékenységformákon keresztüli prevenciós munka.
 • Egészségvédelem, prevenció, környezettudatosság tanulói alkotásokon keresztüli bemutatása
 • Jótékonysági akciók megszervezése és lebonyolítása
 • Társintézmények bevonása tevékenységrendszerünkbe
 • „ Jó gyakorlatunk” bemutatása az érdeklődő iskolák részére
 • Kortárs segítők bevonása programjainkba
 • Munkáink, alkotásaink révén kapcsolódás a Vöröskereszt stratégiájához és irányelveihez


 1. A “jó gyakorlat” intézményi eszközigénye : Tárgyi feltételek: Megfelelően kialakított, speciális bútorzattal felszerelt csoportszoba, ahol nem csak tanulásra, hanem kreatív tevékenységformákra, tréningekre is lehetőség nyílik.
  A foglalkozásokhoz szükséges eszközök, kellékek, papír, írószerek, – különféle anyagigények.

Minden hozzánk forduló óvodának és iskolának segítséget nyújtunk a jó gyakorlat megvalósításában!
Gyöngyösi Család és KarrierPont