Egri Szakképzési Centrum

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

iskolai pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, Hatvan 3000, Vécsey út 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62.§-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Egyetem, szakirányú végzettség,
• Munkakör betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• iskolapszichológiai végzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, eljárás alatt nem áll. Szakmai önéletrajz.Nyilatkozat az adatkezelés engedélyezéséről.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vincze Dániel nyújt, a 06706412833; 0637342844 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Egri Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (Hatvan 3000, Vécsey út 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 612-Munk/000306-1/20 , valamint a munkakör megnevezését: iskolai pszichológus.
vagy
• Elektronikus úton Vincze Dániel részére a vincze.daniel@diszi.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Vincze Dániel, Heves megye, Hatvan 3000, Vécsey út 2.a. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az tagintézmény-vezető felterjesztése alapján, a főigazgató a kancellár beleegyezésével dönt a határozott idejű alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.