Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Múzeális Gyűjtemény

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény

Gyermekkönyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekkönyvtárosi munkakör betöltése, dokumentum- és információszolgáltatás, a gyermekkönyvtár állományának gyarapítása, gondozása, óvodai és iskolai csoportok fogadása (könyvtárbemutató, könyvtárhasználati, tematikus foglalkozások vezetése), a gyermekirodalom értékeinek élményközpontú közvetítése, valamint közösségi élményt adó színvonalas programok szervezése, közösségfejlesztés, könyvtári marketingtevékenységben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, könyvtáros,

• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, pedagógus vagy óvodapedagógus végzettség,
• szakmai tapasztalat könyvtári munkahelyen – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• gyöngyösi lakhely
• e-Corvina rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikációs készség, team-munka,
• Kiváló szintű pedagógiai érzék,
• Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
• Kiváló szintű empátia, tolerancia, kreativitás,,
• Kiváló szintű rugalmasság, igényesség, önálló munkavégzés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolatai
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Múzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermekkönyvtáros.
vagy
• Személyesen: Farkas István, Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos – 2019. január 18.
www.gyongyos.hu – 2019. január 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos honlapon, illetve személyesen az intézményben szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.