Iskolakert - Gyöngyösi Család és KarrierPont

A természettel való helyes bánásmódot gyakorolni kell! Ez az iskolakertek legfontosabb új feladata

Gerhard Winkel

Szinte mindenhol megjelenik a fenntarthatóságra nevelés: az iskolakert nemcsak segít megismertetni a természetet, hanem felelős, gondozói magatartás kialakítását is szolgálja.

Tény, hogy a fiatalok nagy része elszakadt a kertműveléstől. A mai kertekben többnyire csupán fű, fa és virág található. Jó hír, hogy egyre több helyi kezdeményezés irányul arra, hogy iskolakerteket hozzanak létre az általános iskolák udvarában, vagy az épület közelében. Mindennek persze megvannak a feltételei: a lelkes pedagógus mellett szükséges a megfelelő földterület.

Az iskolakert, tankert a kertészet, élelemtermelés alapjainak elsajátítását szolgáló oktatási eszköz, a megfelelő mennyiségű és minőségű, egészséges élelmiszerhez való hozzáférésre, földművelésből való megélhetésre alakít ki az iskolásokban igényt, készségeket, képességeket. Ahol, és amikor az élelem kevés lehet (a múltban; a szegénység kapcsán a jelenben, az energiahordozók megfogyatkozása nyomán a jövőben), a gyermekek iskolakerti oktatása egyértelműen szolgálta és szolgálja az élelemhez való hozzáférésüket, az ahhoz szükséges igényeket, készségeket, szakmai tudást.

http://www.iskolakertekert.hu/az-iskolakertekrol/kertmozgalmak

Figyelünk az óvodákra is! “Mindörökké Óvodakert”

A “Mindörökké Óvodakert” kiskertekre váltja a termeket, de legalábbis szerves részét képezi a koncepciónak az “éld meg, tanuld a maga valóságában” elve. A vezető tervező, elmondása szerint a fő cél a mezőgazdasági ismeretek gyakorlatban való megtanítása és alkalmazása.

A gyerek nem könyvet olvas, hanem közvetlen tapasztalatot szerez és ezáltal tanul

Az élelmiszer-és a természet megismerésének legjobb módja a közvetlen gyakorlatban való részvétel. Mindennek segítségével nem csupán a fenntartható élet alapjait sajátítják el, hanem az önbecsülés és a szociális készségek révén mély kapcsolat alakul ki a növény- és állatvilággal. Mind e mellett az óvodások megismerkedhetnek a programon belül a megújuló energiákkal is, mint a szélturbinák vagy a napelemek működésével is.

Nagyon sok helyi kezdeményezés arra irányul, hogy iskolakerteket hozzanak létre az általános iskolák udvarában, vagy az épület közelében. Mindennek megvannak a feltételei: a lelkes pedagógus mellett szükséges a megfelelő földterület. A Földművelésügyi Minisztérium arra vállalkozik, együttműködve a köznevelési rendszert működtető Emberi Erőforrások Minisztériumával (EMMI), hogy segítse a kezdeményezéseket, hogy azok minél inkább kiteljesedjenek, s új iskolakertek alakuljanak. Ezek a kertek a vidék megtartó ereje szempontjából rendkívül fontosak, nem is beszélve arról, hogy az iskolakertek évszázadokon át a nevelés fontos színterei voltak – ezért pedagógiai oldalról is nagyon sok többletet tudnak adni a gyerekeknek.

Az Iskolakertekért Alapítvány segíti az itthoni iskolakert programhoz kapcsolódni szándékozókat. Mint oldalukon olvashatjuk: az iskolakert nemcsak segít megismertetni a természetet, hanem felelős, gondozói magatartás kialakítását is szolgálja.