A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyarország egyik legnagyobb karitatív szervezete, amely évente több százezer embernek nyújt segítséget. Programjaink súlyos társadalmi kérdésekre keresnek gyakorlatias válaszokat, küldetésének része a társadalom megszólítása, az emberek bevonása a segítő programokba.

Esetmenedzser

Feladatok:

A szociális munka segítő tevékenységeit az egyéni esetmunka, a családokkal folytatott szociális munka, a csoportmunka és a közösségi munka különféle elméleti alapjainak, módszereinek, eszközeinek alkalmazásával teljesíti, különös hangsúlyt helyezve a problémamegoldó modellek használatára. Egyéni Fejlesztési Terveket készít a projekttel együttműködni kívánó célcsoport ügyfelei részére, melyben az ügyféllel közösen kerülnek feltérképezésre az egyéni és családot érintő szükségletek is. A segítő munka folyamatát kísérő cselekvési tervben rövid és hosszú távú célokat határoz meg. Feladata a projekt célcsoportjának folyamatos tájékoztatása, speciális mentorálása, a bizalomépítés. Segítséget nyújt az ügyfelek számára a hatóságokkal, intézményekkel, szolgáltatókkal való kommunikálásban, a hivatali ügyintézés során. Elkészíti a családi napok programjait és aktívan részt vesz a közösségfejlesztő programokban, önkéntes akciókban, nyári játszóház tevékenységeinek lebonyolításában. Részt vesz a projektbe való toborzásban, az együttműködési megállapodások megkötésének lebonyolításában, Esetmegbeszéléseken, szupervízión vesz részt a saját mentális egyensúlya fenntartása érdekében.
Elvárások:

Szociális munkát ellátó személyeknek a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. részében a családsegítő intézményi munkakörnél felsorolt képesítések valamelyikével szükséges rendelkeznie.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Korábbi tapasztalat hátrányos helyzetű célcsoport körében végzett segítő munka területén, érdeklődés a peremhelyzetben élő emberek összetett problémái felé. Nyitott, empatikus, csapatjátékos hozzáállással bíró munkatársat keresünk.
Jogviszony jellege, időtartama:

teljes vagy részmunkaidő határozatlan idejű szerződés