Digitális - Gyöngyösi Család és KarrierPont

Az atipikus foglalkoztatás egyik fajtája az otthonról elvégezhető távmunka, amely nagyban javíthatja és növeli a kisgyermeket nevelő nők aktív munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének lehetőségei. – Ehhez kínálunk gyors segítséget!

Sikeres „Munkaerőpiaci reintegráció”, ill. „Munka és magánélet összehangolása” tréningjeink után”,- amelyekre továbbra is várjuk az új jelentkezőket, „Digitális kompetenciafejlesztésre” hívunk, várunk minden kedves érdeklődőt!

Képzésünk célja: A képzési program célja, az IKT 0-1 szint alapvető digitális kompetenciáinak elsajátítása.

Elérendő cél, hogy a résztvevők megfeleljenek az információs társadalom legalapvetőbb elvárásainak, azaz alap szinten tudják használni a számítógépet, okos-eszközt és az internet nyújtotta szolgáltatásokat, javítva ezáltal a programban résztvevők életminőségét, javítva munkaerő-piaci lehetőségeiket.

A program további célja, hogy kezdő (és újrakezdő) számítógép-használóknak megtanítsa azokat az ismereteket, amelyek az átlagos felhasználói szintű készségek megszerzéséhez szükségesek.

A képzés átfogó célja, hogy a résztvevők digitális kompetenciái fejlődjenek, magabiztosan és készségszerűen használják az információs technológiákat.

A képzésbe történő bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: nem szükséges

Előzetesen elvárt ismeretek: írni, olvasni, számolni tudás alapfokon

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Információ gyűjtése, felhasználása, tárolása

Digitális, internet alapú kommunikáció

Digitális tartalmak létrehozatala

Problémamegoldás, gyakorlati alkalmazás

IKT biztonság

Dokumentáció készítés és kezelés

Modulok:

Számítógépes alapismeretek

Online alapismeretek

Szövegszerkesztés

Mindenkit szeretettel várunk,– nemre, korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül – akik még nem rendelkeznek a számítógép használatához szükséges alapszintű ismeretekkel, kompetenciákkal!

Gyöngyösi Család és KarrierPont
Érdeklődés, jelentkezés : Gyöngyös, Vármegyeház tér 1.
Telefon: +36 (37) 301 649 , E-mail : hevesmegye@gyoka.hu, http://nokamunkahelyen.hu/jelentkezesi-lap