Családi pótlék - Gyöngyösi Család és KarrierPont

A legfontosabb kérdések, hogy mennyi az összege és mikor jön meg az alanyi jogon minden magyar állampolgárságú szülőnek járó támogatás, amit az állam nevelési ellátás vagy iskoláztatási ellátás formájában nyújt.
A korábbi, egységes családi pótlékot (CSP) bontott két részre néhány éve az állam, így most már a gyermek korától függően nevelési ellátásról (iskolás kor előtt) és iskoláztatási ellátásról (gyermek betöltötte a tanköteles kort) beszélünk.

A családi pótlék alapvetően a fent megnevezett kétféle jogcímen folyósítható. Ez csak technikailag van így, mert ez sem az igénylőlapon nem kerül megkülönböztetésre, sem a szülő nem fogja észre venni, hogy milyen jogcímen jut az ellátáshoz. Ezek után számszerűleg is nézzük, hogy családi pótlék címen milyen összeghez jutnak a jogosultak.

Mennyi az összege?

Jelenleg 12.200 forint a legalacsonyabb, 25.900 forint a legmagasabb folyósított összeg havonta. A folyósított összeg függ a gyermekek számától, attól, hogy egyedülálló-e a nevelő szülő, vagy teljes családban nevelkedik a gyermek, illetve egészséges vagy tartósan beteg gyermekről van szó. Ennek függvényében az alábbiak szerint alakul a havonta kifizetett összeg:

 • egy gyermek után: 12.200 forint,
 • egy gyermek után, ha egyedülálló neveli: 13.700 forint,
 • kettő gyermek után: 13.300 forint gyermekenként,
 • kettő gyermek után, ha a szülő egyedül neveli: 14.800 forint gyermekenként,
 • három vagy több gyermek után: 16.000 forint gyermekenként,
 • három vagy több gyermek esetén, ha egyedül neveli valamelyik szülő: 17.000 forint
  gyermekenként,
 • súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén: 23.300 forint gyermekenként,
 • ha súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg a gyermek, és a nevelő egyedülálló, akkor a
  havi családi pótlék összege 25.900 forint gyermekenként.

Mikor utalják? Mikor jön meg?

Tavasz

2019. március 4., hétfő
2019. április 2., kedd
2019. május 2., csütörtök

Nyár

2019. június 4., kedd
2019. július 2., kedd
2019. augusztus 2. és 27., péntek és kedd

Ősz

2019 szeptember – nem jön, előző hónapban fizetik
2019. október 2., szerda
2019. november 5., kedd

Tél

2019. december 3. és 27., kedd és péntek

Tél

2020. január – előző év végén fizették ki
2020. február 4., hétfő

Sok gyermekes család számára lényeges bevételnek számít a családi pótlék, így nem mindegy mikor érkezik meg. A támogatás utalásának időpontja nem ugyan az, mint a bankszámlán történő jóváírás időpontja, azaz amikor ténylegesen a pénzhez jutunk. Amennyiben a hozzájárulást banki úton kapjuk, úgy az utalástól számított 1-2 napon belül, míg postai kifizetés esetén 4-6 nap múlva lesz elérhető a pótlék összege. A családi pótlékot főszabály szerint utólag, az adott hónapot követő hónap első napján utalják el. Ez azonban nem az első munkanapja a hónapnak minden esetben, így, ha elseje hétvégére vagy munkaszünetinapra esik, akkor további csúszással kell számolni a támogatás megérkezése kapcsán.

A családi pótlékot minden esetben igényelni kell. A jogosult ezt megteheti a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes Kormányablaknál, illetve a kérelmező munkahelyén levő társadalombiztosítási kifizetőhelyen. Az igénylést formanyomtatványon kell benyújtani. A szükséges nyomtatványokat elegendő másolatban beadni. Azonban, ha tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után kéri a családi pótlékot, akkor a szakorvosi igazolást minden esetben eredetiben kell becsatolni. A kérelem 1. pontjában megtalálható, hogy milyen jogcímen igényelhető a családi pótlék. Alapesetben a vér szerinti szülő, nevelőszülő, szülő élettársa, gyám, örökbe fogadó szülő, ideiglenes felügyeletet gyakorló szülő igényelhet családi pótlékot. Vannak kivételes esetek, amikor szintén jogosultság áll fenn, erről mindenképpen érdemes előre tájékozódni az illetékes szerveknél.

Családi pótlék jár a tankötelezettségi kor utolsó napjáig. Ha a gyermek tovább folytatja tanulmányait, akkor annak a tanévnek a végéig kaphatja a pótlékot, amikor betölti a huszadik életévét. A sajátos nevelési igényű (sni) gyermek esetén 23 éves korig jár a családi pótlék.
A folyósítás kérhető postára, de ma már egyre népszerűbb a bankszámlára történő utalás. Az utóbbi azért is célszerűbb, mivel napokkal előbb hozzájutnak a családok (jogosultak). Ha az utalást számlára kérte az igénylő, akkor minden hónap másik munkanapján már a számlán lesz a pénz. Ez nem azt jelenti, hogy 2-án már rajta lesz, mert ha 1-je, 2-a hétvége, ünnep- vagy munkaszüneti nap, akkor később érkezik meg a pénz. Postai kézbesítés esetén minden hónap 10-ig kell, hogy kézbesítve legyen az ellátás.

Amennyiben az igénylés nem a jogosultság fennállásának kezdetekor történt, akkor visszamenőleg maximum kettő hónapra igényelhető a családi pótlék.

Ha a családi pótlékra való jogosultságban bármilyen változás történik, azt 15 napon belül írásban jelezni kell a folyósító szerv felé. Ha az ellátás folyósításában történő változás bejelentésében mulasztás történik, akkor az az ellátás visszafizetését vonja maga után.
A családi pótlék folyósításnak időpontja az egész 2019-es évre megtekinthető az alábbi oldalon.
A családi pótlék emelt összegű igényléséhez orvosi igazolás szükséges. Az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendeletből lehet megtudni, hogy melyek azok a betegségek, amik feljogosítanak az ellátásra.

Családtámogatásokkal kapcsolatos nyomtatványok, kérelmek

Kérelem-nyomtatványok:

Kérelem családi pótlék megállapítására
Családi pótlék kérelem intézményi elhelyezés esetén

Kérelem anyasági támogatás megállapítására
Anyasági támogatás (külhonban született magyar gyermekek után)

Kérelem GYES megállapítására
Nyilatkozat nagyszülői GYES-hez
Kérelem GYET megállapítására
FOT kérelem

Igénylőlap a nagycsaládos földgáz árkedvezményhez
Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához

Egyéb nyomtatványok, változás bejelentés,megszüntetés stb

Családi ellátás megszüntetése (jogosultságot érinti)
LEMONDÁS családi pótlék folyósításról (jogosultságot nem érinti)

Egyedülállóság beállásának bejelentése
Egyedülállóság megszűnésének bejelentése

Igazolás SNI-s tanulói jogviszony megszűnésről
Igazolás tan-hallgatói jogviszony fennállásáról
Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről

ORVOSI BEUTALO a súlyos fogyatékosság vélemenyézese céljaból

Közösségi ill. 8számú pótlap
E-401 nyomtatvány
E-411 Nyomtatvány

Változás bejelentés (cím,számlaszám,utalás módosítás)
Változás bejelentés (nagycsaládos gázártámogatás)
Változás bejelentés FOT

Nemzetközi ügyeket érintő nyomtatványok

Közösségi ill. 8számú pótlap
E-401 nyomtatvány
E-411 Nyomtatvány

családi pótlék dátum 
családi pótlék igénylés
családi pótlék összege 
családi pótlék utalás