Margit Kórház Pásztó

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Krónikus belgyógyászati osztály

Ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Krónikus osztályon fekvőbetegek ellátása, teljes körű ápolói feladatok ellátása munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) KSZ rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, ápoló; általános ápoló, általános asszisztens
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
Érvényes működési kártya.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Fekvőbeteg osztályon szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás a benyújtott kérelemről.
Önkéntes hozzájárulás személyes adatainak további kezeléséhez, amennyiben szeretné azok megőrzését az elkövetkezendő 1 évben. Nyilatkozat megtalálható: www.pkorhaz.hu/állásajánlatok.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
Igazolás: kamarai tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor, főigazgató nyújt, a 06-70-521-17-72 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Margit Kórház Pásztó címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HU/120-4/2019., valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.
Elektronikus úton Margit Kórház Pásztó részére a címre, kérjük a tárgyban a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Pásztó Városi Televízió
Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu
Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja: www.aeek.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.03.11.