Eszterházy Károly Egyetem- Eger

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eszterházy Károly Egyetem
Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet

Angol- bármely szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Bartók tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol tantárgy oktatása általános iskolai osztályokban. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §. (1) bekezdésében foglaltak. Egyéb, a pedagógusok munkakörébe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Egyetem, /Főiskola, angol szakos általános vagy középiskolai tanári szakképzettség,
• Kiváló szintű kommunikáció, csapatmunka, problémamegoldó készség, szervezőkészség, kreativitás.
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz.
• Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
• Büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).
• A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, valamint a teljes pályázati anyagának harmadik személy részére történő továbbításához.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Légrádiné Kőházi Tímea részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati elbeszélgetésre történő behívás (a rendkívüli helyzetre tekintettel videokonferencia egyeztetése) előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.