Szépvölgyi Napköziotthonos Óvoda – Halmajugra

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Szépvölgyi Napköziotthonos Óvoda
Óvoda

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3273 Halmajugra, Béke út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munkakör,munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• ECDL
• B kategóriás jogosítvány,
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jerem Róbertné nyújt, a 206211130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szépvölgyi Napköziotthonos Óvoda – Halmajugra címére történő megküldésével (3273 Halmajugra, Béke 26 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/31. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus .
• Elektronikus úton Jerem Róbertné részére a jeremr@citromail.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.