Tarnaleleszi Általános Művelődési Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tarnaleleszi Általános Művelődési Központ

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 6. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• pályakezdő is lehet – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
• végzettséget igazoló okmányok másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű toleráns, gyermekszerető, rugalmas, terhelhető,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• végzettséget igazoló okmányok másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ivádyné Csirmaz Ágnes nyújt, a +36306751502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Ivádyné Csirmaz Ágnes részére a ovilelesz@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.