Munkavégzés helye: Gyöngyös

Eszterházy Károly Egyetem- Eger

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eszterházy Károly Egyetem- Eger

Vízvezeték szerelő – Lakatos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • épület víz-vezeték rendszerében előforduló hibák javítási munkálatainak elvégzése, – felmerülő lakatos munkák elvégzése, – egyéb karbantartási feladatokban való közreműködés, – szükség esetén a karbantartók szállítása, – részvétel egyéb szállítási feladatokban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, vízvezeték szerelő vagy lakatos szakképesítés,
• B kategóriás jogosítvány,
• Legalább 3 év releváns területen szerzett szakmai tapasztalat,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
• Csapatmunka.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Láng- és ívhegesztési gyakorlat.
• Érvényes tűzvédelmi szakvizsga.
• Általános karbantartói illetve szervizes gyakorlat.
• További egyéb szakirányú végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
• Szakmai önéletrajz.
• Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Dr. Kőpataki-Németh Eszter részére a heo@uni-eszterhazy.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.