Munkavégzés helye: Gyöngyös

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal
Városrendészet

Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Közterület-felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának, rendjének, tisztaságának védelme, jogsértések hatékony megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, a közterületen engedélyhez kötött tevékenységek jogszerűségének ellenőrzése, közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében, térfigyelő kamerás rendszer működtetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata; Gyöngyös Város Képviselő-testületének 14/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés; közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középis-kolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.Minden esetben B kategóriás vezetői engedély. A pályázat szempontjából közszolgálati szakképzettség: közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség. ,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• MS Office és internetes alapú alkalmazások felhasználói szintű ismerete A nyertes pályázónak – alkalmazását megelőzően – a közterület-felügyelői munkakör betöltéséhez szükséges egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie, továbbá – ilyen irányú képesítés hiányában – közterület-felügyelői szakképesítést kell szereznie.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felső-vagy középfokú rendészeti képesítés, közterület-felügyelői vizsga; közterület-felügyelői gyakorlat; közigazgatási alap-és vagy szakvizsga; gyöngyösi lakóhely
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferenczy Dániel nyújt, a 37/510-344 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/280/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.
• Személyesen: Ferenczy Dániel, Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 2. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül. Pályázni fényképpel ellátott, a pályázó személyes, szakmai motivációit tartalmazó önéletrajz, a képzettségre, egyéb képesítésekre vonatkozó okiratok másolatának benyújtásával lehet. A pályázathoz mellékelni kell a pályázó hozzájárulását, hogy a pályázat kiírója és a döntéshozatalban részt vevő személyek a pályázó személyes adatait megismerhessék, azt a pályázat elbírálásához szükséges mértékben és időtartamig kezeljék.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A postai úton beküldött pályázatokon az alábbi címet kérjük feltüntetni: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Kozma Katalin Jegyző Asszony részére 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.