Munkavégzés helye: Gyöngyös

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzői Iroda

Jogi, koordinációs ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések készítésében, véleményezésében való közreműködés; jogszabályváltozások figyelemmel kísérése; közreműködés a szabályzatok, utasítások tervezeteinek elkészítésében, hatályosításában; önkormányzati rendeletek egységesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata; Gyöngyös Város Képviselő-testületének 14/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete az irányadók.
Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• A pályázó alkalmazásának feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése, melyet legkésőbb a munkáltatói döntésig kell benyújtani.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Gyöngyösi lakóhely, azonos vagy hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat, közigazgatási alap-és/vagy szakvizsga, jogi szakvizsga.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rédei Rita nyújt, a 37/510-305 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/279/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Jogi, koordinációs ügyintéző.
• Személyesen: dr. Rédei Rita, Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül. Pályázni fényképpel ellátott, a pályázó személyes, szakmai motivációt tartalmazó önéletrajz, a képzettségre, egyéb képesítésekre vonatkozó okiratok másolatának benyújtásával lehet.A pályázathoz mellékelni kell a pályázó hozzájárulását, hogy a pályázat kiírója és a döntéshozatalban részt vevő személyek a pályázó személyes adatait megismerhessék, azt a pályázat elbírálásához szükséges mértékben és időtartamig kezeljék.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A postai úton beküldött pályázatokon az alábbi címet kérjük feltüntetni: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Kozma Katalin Jegyző Asszony részére 3200 Gyöngyös Fő tér 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.