Digitális kompetenciafejlesztés - Gyöngyösi Család és KarrierPont

Az atipikus foglalkoztatás egyik fajtája az otthonról elvégezhető távmunka, amely nagyban javíthatja és növeli a kisgyermeket nevelő nők aktív munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének lehetőségeit.
A képzési program célja, az IKT 0-1 szint alapvető digitális kompetenciáinak elsajátítása.
Elérendő cél, hogy a résztvevők megfeleljenek az információs társadalom legalapvetőbb elvárásainak, azaz alap szinten tudják használni a számítógépet, okos-eszközt és az internet nyújtotta szolgáltatásokat, javítva ezáltal a programban résztvevők életminőségét, javítva munkaerő-piaci lehetőségeiket.
A program további célja, hogy kezdő (és újrakezdő) számítógép-használóknak megtanítsa azokat az ismereteket, amelyek az átlagos felhasználói szintű készségek megszerzéséhez szükségesek.
A képzés átfogó célja, hogy a résztvevők digitális kompetenciái fejlődjenek, magabiztosan és készségszerűen használják az információs technológiákat.
A digitális írástudás társadalmasítása érdekében a képzés célcsoportjának tekinthetők mindazok – nemre, korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül – akik még nem rendelkeznek a számítógép használatához szükséges alapszintű ismeretekkel, kompetenciákkal.