Bemutatkozás - Gyöngyösi Család és KarrierPont

Az Európai uniós forrásból megvalósuló Családbarát ország projekt nem kisebb feladatot tűz ki célul, mint a családbarát Magyarország megteremtését.

Összhangban az Alaptörvénnyel és a Családok védelméről szóló sarkalatos törvénnyel, valamint a kormányzat családokat támogató politikájával minden lehetséges eszköz alkalmazása által azt kívánja kimunkálni, hogy hazánk olyan hely legyen, ahol a családokat nemcsak anyagilag támogatják, jogilag védik és gyarapodásukban segítik, de családban élni, a gyermekvállalást társadalmi szinten elismerni is természetes hozzáállássá lesz.

A világban érvényesülő individualista látásmód, a közösségek atomizálódása, a hagyományos értékek devalválódása mára kézzelfogható és számszerűsíthető következményekkel jelentkezik Európa-szerte és hazánkban is. A globális folyamatokból fakadó problémák: a kedvezőtlen demográfiai tendenciák, a házasságkötések számának csökkenése, az idősek elmagányosodása pedig csakis következes munkával és az egész közösség szemléletváltásával, azaz egy Családbarát ország megvalósulásával fordítható meg.

Az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú Családbarát ország kiemelt projekt fő célja épp ezért nem más, mint a családbarát szemlélet beemelése a közgondolkodásba. Stratégiai cél, hogy társadalmunkban megerősödjön és általánossá váljon a családbarát értékrend az élet minden színterén: a munkahelyeken, a szolgáltatások igénybevételénél vagy épp a közbeszédben.

A Családbarát ország projekt mindezek elérése érdekében 7 pillérre épül: a családokra és családbarát attitűdökre vonatkozó kutatások mellett szakmai képzések és oktatási tevékenység valósul meg, melyek eredményei egy Online Tudásmegosztó informatikai rendszerben kerülnek összegyűjtésre és válnak hozzáférhetővé. Létrejönnek továbbá a hölgyeket és családjaikat segítő Család és KarrierPONT bevezetésre kerül a Családbarát Hely márka, valamint Baba- és Kelengyecsomag segíti majd az új „taggal”, gyermekkel bővülő családokat. Mindezek mellett a projekt fontos feladata a közgondolkodás formálása és a családok tájékozottságának növelése a családtámogatási, gyermekvállalást és gyermeknevelést segítő lehetőségekről.

A projekt hatásterülete az egész ország, a kutatási, képzési és kommunikációs tevékenység hazánk teljes területén valósul meg. Az alapfeladatok mellett szakmai támogatást nyújt az EFOP-1.2.1-15 „Védőháló a családokért” és az EFOP-1.2.9-17 „Nők a családban és a munkahelyen” pályázati felhívások kedvezményezettjei számára is. A projekt tervezett összköltsége 6,17 milliárd forint, a megvalósítási időszak 2017 májusa és 2021 áprilisa között, 48 hónapon át zajlik.

A Családbarát ország projekt megvalósulásával reményeink szerint Magyarország még inkább olyan hellyé válik, ahol minden család otthon érezheti magát. Alakítsuk együtt!